• Installation av backup system med batterier och elverk samt solceller till mätsystem för vindkraftmetrologi.
  • Enkel belysningstyrning med logikmodul,datum och tid samt olika ljusscenario.
  • Styrskåp till plockstation Ockelbo Sallat.
  • Projektering elkraft markskåp för storkök.
  • Ronnie är på väg och installera el vid kund.

Tv. Sat. Fm

Vi monterar antenner ifån Macab och antennlaget till hus. Fm-radio kan vi spegla signalen in till skärmade byggnader så man kan använda hörselskydd med radio. Vi monterar även GSM-Repeater i olika lokaler.

 

Senaste nyheterna

Maj 01, 2013

Nya hemsidan publiceras

Den nya hemsida kommer att ge er mer informatiom om vad som händer i företaget.