• Installation av backup system med batterier och elverk samt solceller till mätsystem för vindkraftmetrologi.
  • Enkel belysningstyrning med logikmodul,datum och tid samt olika ljusscenario.
  • Styrskåp till plockstation Ockelbo Sallat.
  • Projektering elkraft markskåp för storkök.
  • Ronnie är på väg och installera el vid kund.

Produkter

Senaste nyheterna

Maj 01, 2013

Nya hemsidan publiceras

Den nya hemsida kommer att ge er mer informatiom om vad som händer i företaget.