• Installation av backup system med batterier och elverk samt solceller till mätsystem för vindkraftmetrologi.
  • Enkel belysningstyrning med logikmodul,datum och tid samt olika ljusscenario.
  • Styrskåp till plockstation Ockelbo Sallat.
  • Projektering elkraft markskåp för storkök.
  • Ronnie är på väg och installera el vid kund.

Om NIB Elektro System AB

Företaget startades år 2000 av Niklas Lyckhult som egen företagare men ombildades år 2009 till aktiebolag. Våran affärs id´e är att tillhandahålla kunskap och service på dom produkter vi installerar och bygger.Personalen är Niklas Lyckhult ägare/ installatör samt Ronnie Bergh elektriker/montör.

Senaste nyheterna

Maj 01, 2013

Nya hemsidan publiceras

Den nya hemsida kommer att ge er mer informatiom om vad som händer i företaget.